Strategie a cíle

Společnost SYNER se může chlubit svojí univerzálností ve vztahu k realizovaným zakázkám. Cílem společnosti je upevnění pozice mezi předními generální dodavateli  v oblasti vodohospodářských, technologických a dopravních staveb, i v odvětvích pozemního stavitelství. Synergické efekty využívá jak ve spolupráci s ostatními členy stavební divize holdingu, tak i mezi subdodavateli.

Před i v průběhu realizace projektu SYNER dbá na naplňování požadavků na ochranu životního prostředí i dodržování technických, kvalitativních a bezpečnostních standardů. Díky tomu je držitelem certifikátů systému řízení kvality ISO 9001, certifikátu environmentálního systému řízení ISO 14001 a certifikátu OHSAS 18001 dokládající splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Díky dlouholetým zkušenostem a finanční stabilitě dokážeme našim klientům nabídnout nejlepší know-how a zázemí velké stavební společnosti. Ke každému projektu zaměstnanci společnosti SYNER přistupují individuálně, každá nová stavba je výzvou. Hlavním cílem je být pro stávající i nové investory důvěryhodným, kvalitním a spolehlivým partnerem, jenž umí dodat každé stavbě originálnost.