Certifikáty

Politika jakosti – jednoznačná orientace na zákazníka

Od obchodních partnerů a dodavatelů vyžadujeme, aby svými dodávkami i termíny přispěli k vysoké úrovni kvality pro koncové zákazníky. Neustálé zlepšování systému managementu jakosti je pro nás závazek, jehož naplňování máme na paměti při všech činnostech, které se ve společnosti provádějí.

Vážíme si každého ocenění, certifikace i vyhraných titulů.

1234